چه لذتى دارد وقتى سیاهى چادرم، دل مردهایى که چشم هایشان به دنبال خوش ‏رنگ‏ ترین زن‏هاست را مى‏ زند.

چه لذتى دارد وقتى مردهایى که به خیابان مى‏ آیند تا لذت ببرند، ذره‏ اى به تو محل نمى‏ گذارند.

چه لذتى دارد وقتى در خیابان و دانشگاه و… راه مى‏ روید و صد قافله دل کثیف!! همره شما نیست.

چه لذتى دارد وقتى جولانگاه نظرهاى ناپاک و افکار پلید مردان شهرتان نیستید.

چه لذتى دارد وقتى کرم قلاب ماهیگیرى شیطان براى به دام انداختن مردان شهر نیستید.

چه لذتى دارد وقتى می بینى که می توانى اطاعت خدایت را بکنى؛ نه هوایت را.

چه لذتى دارد وقتى در خیابان راه می روید؛ در حالى که یک عروسک متحرک نیستید؛ یک انسان رهگذرید.

چه لذتى دارد این حجاب!

 

 

جهت تعجیل در فرج: 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم