رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

امّت من به سه گروه پراکنده خواهد گشت: گروهى که بر حقّ اند و باطل اندک چیزى از آن نکاهد، من و اهل بیت مرا دوست مى دارند، مثل آنان مثل طلاى نابى است که هر چند آن را در آتش نهى و آتش را شعله ورتر سازى بر میزان خوبى و خالص شدن آن افزوده گردد. و گروهى بر باطل اند و حق اندک چیزى از آن نکاهد، من و اهل بیت مرا دشمن مى دارند، مثل آنان مثل آهن است که هر چه آن را در آتش افکنى و بر آن بدمى بر بدى و ناجنسى آن افزوده گردد (و از حدّ آهن فراتر نرود). و گروهى مضطرب و متزلزل اند و بر آئین سامرى هستند و لیکن نمى گویند: لا مساس (بما دست نزنید) بلکه مى گویند:
لا قتال (جنگ نکنید و دست از آن بدارید)، پیشواى آنان عبد الله بن قیس اشعرى است.

 

 

 

برگرفته از:

کتاب ترجمه امالی شیخ مفید(ره)

 

 

جهت تعجیل در فرج: 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم