عبد اللّه بن مسعود گوید:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: شگفتا از کسى که خود غافل است ولى از او غفلت نمى شود، و شگفتا از طالب دنیا در حالى که مرگ در طلب اوست، و شگفتا از کسى که با دهان باز قهقهه وار مى خندد و حال آنکه نمى داند آیا خدا از وى خشنود یا اینکه بر او خشمناک است.

 

 

 

برگرفته از:

کتاب ترجمه امالی شیخ مفید(ره)

 

 

 

جهت تعجیل در فرج: 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم