ـ امام على (علیه السلام): سرزنش کردن و گله گزارى مایه حیات (و پایدارى) دوستى است.

ـ نادان را سرزنش مکن، که با تو دشمن مى شود و خردمند را سرزنش کن، باتو دوست مى شود.
ـ هرگاه سرزنش کردى، (جایى براى دوستى) باقى بگذار.
ـ از سفارشهاى آن حضرت به فرزند بزرگوارش حسن (علیه السلام): هرگاه خواستى از برادرت ببرى، جایى بـراى آشتى او از خود باقى بگذار تا اگر روزى پشیمان شود از آن جا (به دوستى دیرین) برگردد.
ـ از خـشم خود جایى براى خشنودیت باقى بگذار و هرگاه پرواز کردى مانند جوجه پر درنیاورده، فرود آى (در هنگام خشم زیاد اوج نگیر بلکه زود از آسمان خشم فرود آى).
ـ نه دوستیت سودایى باشد و نه دشمنیت نابود کننده، (بلکه) دوست خود رادر حد اعتدال دوست بدار و با دشمنت درحد اعتدال دشمنى کن.
 
 

برگرفته از:

کتاب میزان الحکمه ج۱۱

 

 

جهت تعجیل در فرج: 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم